ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.เป็น หน.คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ณ กรมการทหารสื่อสาร

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.เป็น หน.คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ประจำปี 2563

โดยมี ร.ท.กฤตพัฒน์ สาขาว บรรยายงานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับนายทหารประทวนเข้ารับราชการใหม่เหล่า ส.

จำนวน 50 นาย ณ กรมการทหารสื่อสาร