การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 ศม. 28 พ.ค. 2562
142 มทบ.38 24 พ.ค. 2562
143 ศพปน.พท.ศอพท. 24 พ.ค. 2562
144 พัน.จจ. 10 พ.ค. 2562
145 กรม.ทพ.47 3 พ.ค. 2562
146 มทบ.39 2 พ.ค. 2562
147 กรม.ทพ.22 2 พ.ค. 2562
148 รร.จปร. 30 เม.ย. 2562
149 มทบ.34 30 เม.ย. 2562
150 มทบ.44 30 เม.ย. 2562