การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 กรม.ทพ.46 3 ธ.ค. 2561
142 สด.ป.ข. 30 พ.ย. 2561
143 สด.น.ว. 30 พ.ย. 2561
144 สด.น.ย. 30 พ.ย. 2561
145 สด.ร.บ. 30 พ.ย. 2561
146 สด.ส.ค. 30 พ.ย. 2561
147 สด.น.ภ. 30 พ.ย. 2561
148 สด.ม.ส. 30 พ.ย. 2561
149 มทบ.44 30 พ.ย. 2561
150 มทบ.34 30 พ.ย. 2561