การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 ศพปน.พท.ศอพท. 29 ต.ค. 2561
142 มทบ.33 29 ต.ค. 2561
143 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ต.ค. 2561
144 ศป. 26 ต.ค. 2561
145 สด.ส.พ. 26 ต.ค. 2561
146 สด.ก.จ. 26 ต.ค. 2561
147 กรม.ทพ.47 25 ต.ค. 2561
148 ศม. 25 ต.ค. 2561
149 สด.ช.น. 24 ต.ค. 2561
150 ม.พัน.22 ศม. 10 ต.ค. 2561