การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 พล.ช. 30 พ.ค. 2560
192 กช. 30 พ.ค. 2560
193 มทบ.16 30 พ.ค. 2560
194 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 พ.ค. 2560
195 มทบ.45 30 พ.ค. 2560
196 มทบ.32 30 พ.ค. 2560
197 มทบ.41 30 พ.ค. 2560
198 มทบ.13 30 พ.ค. 2560
199 มทบ.43 30 พ.ค. 2560
200 สด.พ.ล. 30 พ.ค. 2560