การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 30 พ.ค. 2561
192 ศร. 30 พ.ค. 2561
193 สด.ภ.ก. 30 พ.ค. 2561
194 มทบ.23 30 พ.ค. 2561
195 มทบ.310 30 พ.ค. 2561
196 สด.ล.ป. 30 พ.ค. 2561
197 สด.น.ฐ. 30 พ.ค. 2561
198 ศบบ. 30 พ.ค. 2561
199 มทบ.43 30 พ.ค. 2561
200 มทบ.28 30 พ.ค. 2561