การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 ศพปน.พท.ศอพท. 26 ก.ค. 2561
272 ศป. 25 ก.ค. 2561
273 สด.น.ฐ. 24 ก.ค. 2561
274 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 24 ก.ค. 2561
275 ศซส.สพ.ทบ. 24 ก.ค. 2561
276 สด.ส.พ. 24 ก.ค. 2561
277 มทบ.22 23 ก.ค. 2561
278 ม.พัน.22 ศม. 11 ก.ค. 2561
279 กรม.ทพ.46 3 ก.ค. 2561
280 สด.น.ภ. 2 ก.ค. 2561