การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 25 ก.ค. 2560
272 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 ก.ค. 2560
273 มทบ.38 25 ก.ค. 2560
274 กรม.ทพ.22 5 ก.ค. 2560
275 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 4 ก.ค. 2560
276 สด.น.ภ. 3 ก.ค. 2560
277 สด.ส.บ. 3 ก.ค. 2560
278 มทบ.46 30 มิ.ย. 2560
279 กรม.ทพ.46 30 มิ.ย. 2560
280 มทบ.39 30 มิ.ย. 2560