การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 25 เม.ย. 2562
282 มทบ.38 25 เม.ย. 2562
283 ศม. 24 เม.ย. 2562
284 สด.ช.น. 24 เม.ย. 2562
285 พัน.จ.จ. 9 เม.ย. 2562
286 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 3 เม.ย. 2562
287 พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 2 เม.ย. 2562
288 สด.น.ว. 1 เม.ย. 2562
289 สด.น.ภ. 1 เม.ย. 2562
290 สด.ส.ค. 1 เม.ย. 2562