การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 มทบ.21 27 ธ.ค. 2561
22 มทบ.13 27 ธ.ค. 2561
23 พล.ช. 27 ธ.ค. 2561
24 กช. 27 ธ.ค. 2561
25 มทบ.16 27 ธ.ค. 2561
26 มทบ.39 27 ธ.ค. 2561
27 มทบ.46 27 ธ.ค. 2561
28 มทบ.27 27 ธ.ค. 2561
29 มทบ.42 27 ธ.ค. 2561
30 ศบบ. 27 ธ.ค. 2561