การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 มทบ.46 30 ม.ค. 2562
302 มทบ.18 30 ม.ค. 2562
303 มทบ.42 30 ม.ค. 2562
304 ศบบ. 30 ม.ค. 2562
305 มทบ.43 30 ม.ค. 2562
306 ศร. 30 ม.ค. 2562
307 มทบ.32 30 ม.ค. 2562
308 มทบ.310 30 ม.ค. 2562
309 มทบ.28 30 ม.ค. 2562
310 มทบ.29 30 ม.ค. 2562