การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
351 ศสพ. 27 มิ.ย. 2561
352 สด.ก.จ. 27 มิ.ย. 2561
353 สด.ภ.ก. 27 มิ.ย. 2561
354 มทบ.22 27 มิ.ย. 2561
355 มทบ.19 27 มิ.ย. 2561
356 มทบ.41 27 มิ.ย. 2561
357 สด.ล.บ. 27 มิ.ย. 2561
358 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 27 มิ.ย. 2561
359 สด.อ.ด. 27 มิ.ย. 2561
360 สด.ม.ห. 27 มิ.ย. 2561