การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 มทบ.38 27 ต.ค. 2560
362 มทบ.45 27 ต.ค. 2560
363 สด.ร.อ. 27 ต.ค. 2560
364 สด.อ.ย. 27 ต.ค. 2560
365 สด.น.ค. 27 ต.ค. 2560
366 มทบ.33 27 ต.ค. 2560
367 สด.ล.ย. 27 ต.ค. 2560
368 สด.ส.ข. 27 ต.ค. 2560
369 ศอว.ศอพท. 27 ต.ค. 2560
370 สด.ส.ก. 27 ต.ค. 2560