การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 กบ.ทบ. 29 ต.ค. 2561
362 พธ.ทบ. 29 ต.ค. 2561
363 พล.ม.2 รอ. 29 ต.ค. 2561
364 กร.ทบ. 29 ต.ค. 2561
365 สบ.ทบ. 29 ต.ค. 2561
366 กธก.สก.ทบ. 29 ต.ค. 2561
367 สด.บ.ร. 29 ต.ค. 2561
368 มทบ.310 29 ต.ค. 2561
369 พล.ร.9 29 ต.ค. 2561
370 มทบ.12 29 ต.ค. 2561