การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
361 พล.ร.9 26 มิ.ย. 2562
362 มทบ.19 26 มิ.ย. 2562
363 มทบ.41 26 มิ.ย. 2562
364 มทบ.35 26 มิ.ย. 2562
365 บชร.3 26 มิ.ย. 2562
366 มทบ.310 26 มิ.ย. 2562
367 ศป. 26 มิ.ย. 2562
368 มทบ.29 26 มิ.ย. 2562
369 ศสท.กส.ทบ. 26 มิ.ย. 2562
370 มทบ.37 26 มิ.ย. 2562