การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
381 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 26 ก.ค. 2560
382 ศร. 26 ก.ค. 2560
383 สด.ต.ก. 26 ก.ค. 2560
384 สด.ป.น. 26 ก.ค. 2560
385 สด.พ.บ. 26 ก.ค. 2560
386 มทบ.41 26 ก.ค. 2560
387 มทบ.28 26 ก.ค. 2560
388 สด.ส.ท. 26 ก.ค. 2560
389 สด.ก.จ. 26 ก.ค. 2560
390 สด.ก.พ. 26 ก.ค. 2560