การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 มทบ.42 28 มี.ค. 2562
32 มทบ.24 28 มี.ค. 2562
33 มทบ.19 28 มี.ค. 2562
34 มทบ.43 28 มี.ค. 2562
35 ศร. 28 มี.ค. 2562
36 มทบ.32 28 มี.ค. 2562
37 มทบ.310 28 มี.ค. 2562
38 มทบ.28 28 มี.ค. 2562
39 มทบ.29 28 มี.ค. 2562
40 มทบ.210 28 มี.ค. 2562