การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 มทบ.46 30 ส.ค. 2561
32 สด.อ.ย. 30 ส.ค. 2561
33 สด.ส.ค. 30 ส.ค. 2561
34 สด.ม.ส. 30 ส.ค. 2561
35 มทบ.45 30 ส.ค. 2561
36 สด.ล.ป. 30 ส.ค. 2561
37 สด.น.ธ. 30 ส.ค. 2561
38 สด.ร.น. 30 ส.ค. 2561
39 สด.ล.พ. 30 ส.ค. 2561
40 สด.น.ฐ. 30 ส.ค. 2561