การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
31 มทบ.31 27 ธ.ค. 2561
32 มทบ.19 27 ธ.ค. 2561
33 มทบ.43 27 ธ.ค. 2561
34 ศร. 27 ธ.ค. 2561
35 มทบ.28 27 ธ.ค. 2561
36 บชร.4 27 ธ.ค. 2561
37 กรม.ทพ.22 27 ธ.ค. 2561
38 พัน.สบร.21 27 ธ.ค. 2561
39 บชร.1 27 ธ.ค. 2561
40 สด.อ.บ. 27 ธ.ค. 2561