การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
391 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2561
392 สด.ก.ส. 29 ส.ค. 2561
393 สด.น.พ. 29 ส.ค. 2561
394 สด.พ.จ. 29 ส.ค. 2561
395 สด.พ.บ. 29 ส.ค. 2561
396 มทบ.21 29 ส.ค. 2561
397 กส.ทบ. 29 ส.ค. 2561
398 สด.ก.บ. 29 ส.ค. 2561
399 สด.ต.ง. 29 ส.ค. 2561
400 ศร. 29 ส.ค. 2561