การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
401 มทบ.26 28 ธ.ค. 2559
402 ศพปน.พท.ศอพท. 28 ธ.ค. 2559
403 สด.ส.พ. 28 ธ.ค. 2559
404 สด.จ.บ. 28 ธ.ค. 2559
405 รร.จปร. 28 ธ.ค. 2559
406 ศป. 27 ธ.ค. 2559
407 ศร. 27 ธ.ค. 2559
408 บชร.3 27 ธ.ค. 2559
409 สด.น.ฐ. 27 ธ.ค. 2559
410 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 27 ธ.ค. 2559