การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
421 กรม.ทพ.47 28 ส.ค. 2561
422 สด.ส.น. 28 ส.ค. 2561
423 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 ส.ค. 2561
424 สด.ก.จ. 28 ส.ค. 2561
425 ศป. 28 ส.ค. 2561
426 สด.ส.พ. 28 ส.ค. 2561
427 ศม. 24 ส.ค. 2561
428 ศสพ. 24 ส.ค. 2561
429 สด.ช.น. 24 ส.ค. 2561
430 มทบ.28 24 ส.ค. 2561