การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
451 สด.น.ว. 30 มี.ค. 2560
452 สด.ส.ค. 30 มี.ค. 2560
453 กวรบ.ศอ.ศอพท. 30 มี.ค. 2560
454 สด.ศ.ก. 30 มี.ค. 2560
455 มทบ.28 30 มี.ค. 2560
456 สด.พ.ย. 30 มี.ค. 2560
457 มทบ.43 30 มี.ค. 2560
458 มทบ.41 30 มี.ค. 2560
459 สด.ฉ.ช. 30 มี.ค. 2560
460 สด.ร.อ. 30 มี.ค. 2560