การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
481 มทบ.25 29 มี.ค. 2561
482 ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2561
483 สด.ช.ย. 28 มี.ค. 2561
484 สด.ฉ.ช. 28 มี.ค. 2561
485 สด.น.พ. 28 มี.ค. 2561
486 สด.ม.ห. 28 มี.ค. 2561
487 ศสพ. 28 มี.ค. 2561
488 สด.น.ธ. 28 มี.ค. 2561
489 บชร.1 28 มี.ค. 2561
490 สด.อ.น. 28 มี.ค. 2561