การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
521 บชร.4 28 มี.ค. 2561
522 สด.พ.ช. 28 มี.ค. 2561
523 สด.อ.ท. 28 มี.ค. 2561
524 สด.ส.ท. 28 มี.ค. 2561
525 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2561
526 มทบ.12 28 มี.ค. 2561
527 ศป. 28 มี.ค. 2561
528 มทบ.310 28 มี.ค. 2561
529 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 มี.ค. 2561
530 ศซส.สพ.ทบ. 28 มี.ค. 2561