การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
521 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 27 ก.ย. 2560
522 สด.ส.ท. 27 ก.ย. 2560
523 สด.พ.บ. 27 ก.ย. 2560
524 สด.อ.ต. 27 ก.ย. 2560
525 สด.อ.ท. 27 ก.ย. 2560
526 มทบ.33 27 ก.ย. 2560
527 มทบ.23 27 ก.ย. 2560
528 สด.ก.ส. 27 ก.ย. 2560
529 มทบ.17 27 ก.ย. 2560
530 มทบ.35 27 ก.ย. 2560