การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
621 มทบ.24 28 ต.ค. 2559
622 ศป. 27 ต.ค. 2559
623 บชร.2 27 ต.ค. 2559
624 สด.ฉ.ช. 27 ต.ค. 2559
625 สด.บ.ก. 27 ต.ค. 2559
626 มทบ.25 27 ต.ค. 2559
627 สด.พ.ล. 27 ต.ค. 2559
628 สด.ช.ย. 27 ต.ค. 2559
629 สด.ร.น. 27 ต.ค. 2559
630 สด.ส.ร. 27 ต.ค. 2559