การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
621 มทบ.29 28 พ.ย. 2559
622 สด.บ.ก. 28 พ.ย. 2559
623 มทบ.25 28 พ.ย. 2559
624 มทบ.210 28 พ.ย. 2559
625 สด.พ.ล. 28 พ.ย. 2559
626 ศม. 28 พ.ย. 2559
627 มทบ.18 28 พ.ย. 2559
628 ศอว.ศอพท. 28 พ.ย. 2559
629 สด.ม.ห. 28 พ.ย. 2559
630 สด.ช.พ. 28 พ.ย. 2559