การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
651 มทบ.45 27 ต.ค. 2559
652 สด.ส.ก. 27 ต.ค. 2559
653 สด.ส.ป. 27 ต.ค. 2559
654 สด.ก.ส. 27 ต.ค. 2559
655 สด.ส.ข. 27 ต.ค. 2559
656 พล.ร.9 27 ต.ค. 2559
657 สด.ม.ห. 27 ต.ค. 2559
658 สด.ก.พ. 27 ต.ค. 2559
659 รง.ดวพ.ศอว.ศอพท. 27 ต.ค. 2559
660 มทบ.14 27 ต.ค. 2559