การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
661 ศสท.กส.ทบ. 28 ก.ย. 2559
662 รง.ดวพ.ศอว.ศอพท. 28 ก.ย. 2559
663 สด.ก.พ. 28 ก.ย. 2559
664 สด.ร.ย. 28 ก.ย. 2559
665 สด.ย.ล. 28 ก.ย. 2559
666 สด.น.ม. 28 ก.ย. 2559
667 มทบ.43 28 ก.ย. 2559
668 สด.อ.ต. 28 ก.ย. 2559
669 มทบ.37 28 ก.ย. 2559
670 มทบ.35 28 ก.ย. 2559