การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
681 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
682 ศพปน.อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
683 มทบ.35 29 ส.ค. 2560
684 ศซส.สพ.ทบ. 29 ส.ค. 2560
685 บชร.3 28 ส.ค. 2560
686 ม.พัน.22 ศม. 28 ส.ค. 2560
687 ศป. 28 ส.ค. 2560
688 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 ส.ค. 2560
689 ศม. 28 ส.ค. 2560
690 มทบ.38 25 ส.ค. 2560