การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
791 มทบ.21 28 ก.ย. 2559
792 สด.ส.ข. 28 ก.ย. 2559
793 มทบ.31 28 ก.ย. 2559
794 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 28 ก.ย. 2559
795 สด.ช.ย. 28 ก.ย. 2559
796 สด.ช.บ. 28 ก.ย. 2559
797 ศสท.กส.ทบ. 28 ก.ย. 2559
798 รง.ดวพ.ศอว.ศอพท. 28 ก.ย. 2559
799 สด.ก.พ. 28 ก.ย. 2559
800 สด.ร.ย. 28 ก.ย. 2559