การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
81 มทบ.26 29 ส.ค. 2561
82 ศอว.ศอพท. 29 ส.ค. 2561
83 สด.ภ.ก. 29 ส.ค. 2561
84 สด.ต.ก. 29 ส.ค. 2561
85 มทบ.41 29 ส.ค. 2561
86 สด.ส.ห. 29 ส.ค. 2561
87 พล.ร.9 29 ส.ค. 2561
88 บชร.2 29 ส.ค. 2561
89 มทบ.310 29 ส.ค. 2561
90 สด.ย.ส. 29 ส.ค. 2561