การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
891 บชร.2 30 ม.ค. 2561
892 มทบ.28 30 ม.ค. 2561
893 สด.พ.ย. 30 ม.ค. 2561
894 สด.ส.ต. 30 ม.ค. 2561
895 สพ.ทบ. 30 ม.ค. 2561
896 มทบ.13 30 ม.ค. 2561
897 มทบ.31 29 ม.ค. 2561
898 ศอว.ศอพท. 29 ม.ค. 2561
899 ศพปน.อท.ศอพท. 29 ม.ค. 2561
900 มทบ.41 29 ม.ค. 2561