การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนภูมิภาค

การรับเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
961 สด.ส.พ. 29 ม.ค. 2561
962 พล.ร.9 29 ม.ค. 2561
963 ศสพ. 26 ม.ค. 2561
964 ศซส.สพ.ทบ. 26 ม.ค. 2561
965 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 26 ม.ค. 2561
966 ศม. 26 ม.ค. 2561
967 มทบ.38 26 ม.ค. 2561
968 ศป. 24 ม.ค. 2561
969 ม.พัน.22 ศม. 5 ม.ค. 2561