กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำระหว่างวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2560

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
223-05-2017นายไฉน กล่ำดี28-05-2017น.ส.กรรณิการ์ กล่ำดีพักสวด 26-27
422-05-2017นายมานะศักด์ ทิพย์ตาภรณ์27-05-2017น.ส.กมลรัตน์ ทิพย์ตาภรณ์
1021-05-2017นางพงษ์จันทร์ วานิช25-05-2017นางเพียงใจ อาทิตย์เที่ยง