กำหนดการฌาปนกิจ - วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ประจำระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2561

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
116-02-2018พล.ท.สุรพล พิจิตร24-02-2018น.ส.ปนัดดา พิจิตรคดีพล
221-02-2018นางวาสนา จันทรบัญชร25-02-2018นายวัชระ จันทรบัญชร24 พักสวด
521-02-2018นางชุติพร มะลิมาศ24-02-2018นายวิทวัส อวนศรี