กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำระหว่างวันที่ 27 - 6 มีนาคม 2560

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
125-02-2017นายพรชัย ดวงอุดม28-02-2017น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดมประชุมเพลิง
227-02-2017นางมยุรา ทิณพงษ์01-03-2017น.ส.ลลิตตา ทิณพงษ์ประชุมเพลิง
324-02-2017นางวัลลภา หวังเจริญรุ่ง02-03-2017น.ส.รพีสุดา หวังเจริญรุ่งบรรจุศพ
623-02-2017พล.ท.อรรถ อ่อนจำรัส28-02-2017น.ส.ขวัญคู่ อ่อนจำรัสพระราชทานเพลิง
922-02-2017พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี28-02-2017พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดีบรรจุศพ
1023-02-2017พ.อ.ดม ทิมวัฒนา02-03-2017พล.อ.เด่นดวง ทิมวัฒนาพระราชทานเพลิง