กำหนดการฌาปนกิจ - วัดโสมนัสวิหาร


กำหนดการฌาปนกิจ วัดโสมนัสวิหาร ประจำระหว่างวันที่ 24 - 1 ตุลาคม 2561

ศาลา วันที่จัดงาน ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ฌาปนกิจ/บรรจุ เจ้าภาพ หมายเหตุ
324-09-2018พ.อ.พยนต์ ลีละบุตร29-09-2018นางพรเพ็ญ ลีละบุตร
420-09-2018พ.ต.ท.กฤตนัย สาระผล25-09-2018น.ส.วรรณวิสาร์ สาระผล
524-09-2018นายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล29-09-2018พล.ต.อมร อมรวิริยะกุล
1023-09-2018น.ท.ใจหาญ นิยมแสง ร.น.30-09-2018นางพิมลพรรณ วงศาโรจน์30 ทำบุญเก็บศพ